Percepția managerilor români în problematica culegerii și utilizării informațiilor concurențiale


– cercetare pilot –

Dr. Cristian OBREJA

Cadru didactic asociat al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi – România

Dr. Gabriel CUCUTEANU
Cadru didactic asociat al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
Secretar Științific al Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi – România
e-mail: gabriel.cucuteanu@uaic.com

 Mulțumim tuturor celor care ne-au acordat sprijinul pentru realizarea prezentei cercetări, în special conducerilor Patronatului Român șSocietății de Investiţii Financiare Moldova.

 * NOTĂ: Prezenta cercetare poate fi citată doar cu precizarea sursei: Obreja, C., Cucuteanu, G., „Percepția managerilor români în problematica culegerii și utilizării informațiilor concurențiale“,
www.inteligentainafaceri.ro, 2014 ©

În ultimii ani, managerii români s-au confruntat cu un mediu concurențial tot mai accentuat, fiind nevoiți să învețe „din mers“ cum să-și protejeze interesele firmelor. În actualul context deosebit de complex al modernizării și transformării sistemelor competiționale integrate, este evidentă relevanța unor studii și lucrări care să ofere managerilor români, cu argumente de necesitate și utilitate, perspective noi de atingere a obiectivelor de protejare și promovare a intereselor firmei prin intermediul unor acțiuni dinamice și capabilități ce țin de Intelligence-ul concurențial modern.

Întrucât în România desfășurarea unor activități de Intelligence de afaceri este într-un stadiu incipient de dezvoltare, studiile pe acest domeniu sunt de natură să ofere o cale nouă companiilor cu capital românesc pentru sporirea competitivității și eficienței, în special în raport cu firmele concurente cu capital străin.

Prezentacercetare pilot a avut ca scop investigarea percepţiilor managerilor români cu privire la valoarea atribuită Inteligenţei în Afaceri şi identificarea relaţiilor dintre aceste percepţii şi diferite caracteristici ale organizaţiei, respectiv ale managerilor.

Echipa de cercetare a beneficiat de sprijinul activ a două organizații importante: Patronatul Român și Societatea de Investiţii Financiare (SIF) Moldova.

Populaţia cercetată este compusă din 4452 firme din care provin în principal din rândul companiilor membre ale Patronatului Român și ale celor la care SIF Moldova deţine participaţii.

Patronatul Român este o confederaţie formată exclusiv din întreprinzători privați, reprezentând 23 de ramuri ale economiei naţionale, care funcţionează ca purtător de cuvânt al intereselor membrilor săi și ale comunităţii de afaceri în general.Confederaţia Patronatul Roman are în structura sa 4.328 firme membre cu un număr de 557.990 salariaţi.

SIF Moldova deţine participaţii la 124 de companii.

În perioada iulie-decembrie 2013, au fost trimise prin e-mail un număr de 522 de chestionare către firme alese aleator din totalul celor 4452 de companii. Au fost primite 68 de chestionare valide. Rezultatele finale au fost centralizate și analizate în cursul lunii ianuarie 2014.

Rezultate parțiale ale studiului au mai fost prezentate și în cadrul conferinței internaționale „Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2013)“ ce a avut loc în perioada 24-26 octombrie 2013 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi – România, în articolul intitulat„The need of Economic Intelligence Education in Romanian Universities“.

REZULTATELE cercetării cu privire la Percepția managerilor români în problematica culegerii și utilizării informațiilor concurențiale

[quotcoll orderby="random" limit=1]

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.