CURSURI

STABRIS SRL Iași organizează cursuri de formare profesională, tip specializare, pentru ocupația „MANAGER DE SECURITATE“ (cod COR 121306 – domeniul ocupațional administrație și servicii publice).

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar persoanele care promovează examenul final primesc certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Cursul asigură participanților formarea de competențe referitoare la organizarea securității fizice, organizarea securității personalului, asigurarea securității documentelor și organizarea securității sistemelor informatice și de comunicații.

Cunoștințele dobândite prin absolvirea cursului „MANAGER DE SECURITATE“ pot contribui la evoluția în carieră și îmbunătățirea performanțelor profesionale ale angajaților care au responsabilități pe linia pazei, structurii de securitate, asigurării juridice, secretariat-arhivă și securitatea sistemelor informatice.

Următorul curs este destinat în special angajaților organizațiilor publice și private mari, precum și cadrelor militare în rezervă care intenționează să se angajeze în instituții publice sau companii private pe funcții subsecvente securității organizaționale (cu responsabilități pe linia pazei, structurii de securitate, asigurării juridice, secretariat-arhivă, securitatea sistemelor informatice etc.).

Persoanele interesate se pot înscrie la cursul „MANAGER DE SECURITATE“, prin transmiterea solicitărilor la adresa de e-mail: office.stabris@yahoo.com. Relații suplimentare pot fi solicitate la tel. 0729.660.700.

Date privind următorul curs de perfecționare  „MANAGER DE SECURITATE“:

Costul pregătirii: 1500 lei/cursant

Mențiune: se oferă facilități de plată pentru personalul provenit din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție

Perioada de desfășurare: 15.11.2017-08.12.2017 (3 ore pe zi, după ora 17.00)

Perioada de înscriere: 20.10.2017 – 01.11.2017

Loc de desfășurare: municipiul Iași, B-dul Poitiers nr.10, Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS, Clădirea Nucleus, etaj 3, sala de seminarii.

Condiții prevăzute de legislație pentru înscrierea la curs: persoane cu cetățenia română sau a unui stat UE; studii superioare; certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă și aptă din punct de vedere psihic; să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Pliant Curs Manager de Securitate STABRIS