CURSURI

STABRIS – Curs autorizat A.N.C. pentru ocupația de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Data Protection Officer) – Cod COR: 242231

Firma STABRIS, una dintre primele companii din Regiunea Nord-Est autorizate să susțină cursuri de formare recunoscute la nivel național pentru ocupația „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Cod COR: 242231), organizează la Iași, în perioada 01.10.2018 – 02.11.2018, primul curs de specializare în domeniu, având ca scop instruirea persoanelor responsabile în cadrul organizației cu implementarea și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Absolvenții cursului vor primi un certificat de absolvire, tip Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu antetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu recunoaştere naţională şi care are regimul actelor de studii, însoţit de o anexă – supliment descriptiv al certificatului (cu recunoaştere europeană şi internaţională, prin procedura apostilării – apostila de la Haga).

 Cursul poate fi achiziționat prin SEAP, COD CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională (REV. 2)

Înscrierile se fac până la data de 25 septembrie 2018, completând formularul următor: Formular-inscriere-curs-DPO-STABRIS.

Obiectivul STABRIS este ca acest curs să se diferențieze de celelalte oferte din piață prin calitatea activităților de formare profesională și utilitatea imediată, pentru organizațiile din care provin cursanții, a informațiilor primite și documentelor întocmite în cadrul activităților practice desfășurate sub coordonarea specialiștilor STABRIS.

Echipa de formatori a companiei STABRIS este alcătuită din patru specialiști GDPR, care și-au completat experiența anterioară (de peste 20 de ani în problematica gestiunii și protecției informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, în consiliere pe linia securității organizaționale, în domeniul juridic și INFOSEC) prin realizarea cu succes a unor misiuni de consultanță GDPR la organizații cu o problematică complexă pe linia prelucrării datelor cu caracter personal.

Mențiune: Ne exprimăm aprecierea față de foștii cursanți, care, după absolvirea cursului DPO de scurtă durată organizat de STABRIS, au obținut rezultatele deosebite în implementarea prevederilor GDPR la nivelul organizațiilor din care proveneau. În acest sens, dacă optează pentru participarea la acest curs, după absolvirea căruia pregătirea lor specifică DPO va fi susținută și de un certificat de absolvire tip A.N.C. cu recunoaștere națională, compania noastră le oferă importante facilități de plată.

Date privind cursul autorizat A.N.C. „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Data Protection Officer) – Cod COR: 242231

Condiţii de acces:

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

 Costul pregătirii: 3500 lei/cursant*.

* absolvenții cursului de scurtă durată „Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal“– DPO (Data Protection Officer) organizat de STABRIS, beneficiază de o reducere echivalentă cu prețul plătit pentru respectivul curs.

Plata pentru participare la curs, va fi efectuată după primirea confirmării de înscriere, în contul RO68BTRLRONCRT0397305001, Banca Transilvania; Cont TREZORERIE: RO50TREZ4065069XXX024380 (pentru instituțiile publice).

 Perioada de desfășurare: 01.10.2018 – 02.11.2018 (180 ore)

  • 01.10.2018-14.10.2018: 60 ore de pregătire teoretică; în zilele lucrătoare, începând cu ora 16.30. Loc de defășurare: Iași, TEHNOPOLIS, B-dul Poitiers Nr.10, Cladirea Nucleus;
  • 15.10.2018-02.11.2018: 120 ore de pregătire practică, care va consta în realizarea unui portofoliu de 3 lucrări practice, sub coordonarea formatorilor STABRIS, cu aplicabilitate practică imediată în organizațiile din care provin cursanții. Activitatea se va desfășura la locul de muncă al fiecărui cursant, iar legătura cu formatorii se va realiza, după caz, prin contact direct, telefonic sau prin e-mail.

Detalii suplimentare pot fi solicitate și telefonic la numărul: 0736 255 316.

————

În contextul în care, până în luna august 2018, normele legale în vigoare nu au permis organizarea unor cursuri autorizate pentru ocupația de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“, STABRIS a organizat 9 serii ale cursului DPO de scurtă durată (2 zile) la Iași – Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi și la Brașov – Hotel Belvedere Brașov (în parteneriat cu firma SUPPORT DATA PROTECTION BRAȘOV).

 

CURS MANAGER DE SECURITATE

 

STABRIS SRL Iași organizează cursuri de formare profesională, tip specializare, pentru ocupația „MANAGER DE SECURITATE“ (cod COR 121306 – domeniul ocupațional administrație și servicii publice).

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar persoanele care promovează examenul final primesc certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Cursul asigură participanților formarea de competențe referitoare la organizarea securității fizice, organizarea securității personalului, asigurarea securității documentelor și organizarea securității sistemelor informatice și de comunicații.

Cunoștințele dobândite prin absolvirea cursului „MANAGER DE SECURITATE“ pot contribui la evoluția în carieră și îmbunătățirea performanțelor profesionale ale angajaților care au responsabilități pe linia pazei, structurii de securitate, asigurării juridice, secretariat-arhivă și securitatea sistemelor informatice.

Următorul curs este destinat în special angajaților organizațiilor publice și private mari, precum și cadrelor militare în rezervă care intenționează să se angajeze în instituții publice sau companii private pe funcții subsecvente securității organizaționale (cu responsabilități pe linia pazei, structurii de securitate, asigurării juridice, secretariat-arhivă, securitatea sistemelor informatice etc.).

Persoanele interesate se pot înscrie la cursul „MANAGER DE SECURITATE“, prin transmiterea solicitărilor la adresa de e-mail: office.stabris@yahoo.com. Relații suplimentare pot fi solicitate la tel. 0729.660.700.

Date privind următorul curs de perfecționare  „MANAGER DE SECURITATE“:

Costul pregătirii: 1500 lei/cursant

Mențiune: se oferă facilități de plată pentru personalul provenit din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție

Perioada de desfășurare: 15.11.2017-08.12.2017 (3 ore pe zi, după ora 17.00)

Perioada de înscriere: 20.10.2017 – 01.11.2017

Loc de desfășurare: municipiul Iași, B-dul Poitiers nr.10, Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS, Clădirea Nucleus, etaj 3, sala de seminarii.

Condiții prevăzute de legislație pentru înscrierea la curs: persoane cu cetățenia română sau a unui stat UE; studii superioare; certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă și aptă din punct de vedere psihic; să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Pliant Curs Manager de Securitate STABRIS